Zelfsturing

Eerste Hulp Bij Zelfsturing (EHBZ)

 

Zelsturing is hip! Iedereen in de zorgsector praat erover. Het is zo'n mooi idee, maar waarom gaat er dan zoveel mis overal?

 

Zelfsturing is niet hetzelfde als tussenlagen er tussenuit snijden en de teams aan hun lot overlaten. Zelfsturing is een plant, die wanneer je hem de gelegenheid geeft om te groeien uit kan groeien tot iets heel moois. Een paar tips op deze pagina. Vraag Wouter gerust om met je mee te denken als je een zelfsturingsissue hebt of download de gratis whitepaper succesvol zelfsturing invoeren!

Zelfsturing opstarten

 

Als je meerdere teams hebt: start dan niet overal tegelijk met zelfsturing, maar begin met 1 team. Laat hun enthousiasme de rest besmetten, zodat je het niet hoeft op te leggen (gedwongen zelfsturing). De anderen komen vanzelf naar je toe!

Zet de kaders goed

 

Zet met het team de kaders neer en zorg ervoor dat iedereen een actueel scorebord heeft waarop duidelijk is wat er moet gebeuren en wie welke rol heeft daarin.

 

Regel de ICT faciliteiten zeer goed en zet alles in het werk om de bureaucratie te verminderen.

Wees beschikbaar

 

Als leider geef je de zelfsturing plant water door:

- Zelf het goede voorbeeld te geven (sorry zeggen, feedback geven bijvoorbeeld)

- Je zorgen te delen

- Altijd heel snel te reageren

- Knopen door te hakken als het team daarom vraagt

Ga achterover liggen!

 

Als het team de zelfsturing in de vingers begint te krijgen is het tijd om op je handen te gaan zitten. Bemoei je er niet mee!

 

Laat het aan hen over en vraag wat ze nodig hebben. Grijp met zachte hand in, als een team ergens even vastloopt of een kader in gevaar komt. Dat geeft iedereen de veiligheid dat je er voor hen bent als het nodig is maar ook duidelijk kunt zijn.

EHBZ

‘Niet te geloven’
Nathalie van de Louw, innovatiemanager bij Cooperatie VGZ: ‘Het is indrukwekkend om te zien hoe Wouter via zijn pragmatische en persoonsgerichte manier van werken iedereen meeneemt in wat hij ‘terug naar de bedoeling’ noemt. De resultaten bieden duidelijke bewijzen voor het succes van blije en autonome medewerkers. Hierdoor stijgt de cliënttevredenheid, zijn medewerkers intrinsiek gemotiveerd, komt innovatie in een stroomversnelling én blijft de zorg betaalbaar. Als je het niet zelf zou zien, zou je het bijna niet geloven. Maar als je Wouter’s tips volgt, volgt succes vanzelf!’